ne//řád online

Můžete se těšit... (díl dvacátý)

Publikováno 13. listopadu 2021 8:30. Upraveno 12. listopadu 2021 19:33. Autor: Vilém Novohradský

RNDr. Martin Hais, PhD.

vystudoval biologii a geografii pro střední školy a odbornou biologii, obojí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Zde rovněž obhájil dizertační práci zaměřenou na hodnocení rozpadu horských smrčin pomocí družicových dat. Téma zdravotního stavu lesa, jeho trendů a predikcí rozvíjí dodnes v různých aplikacích.

Působí na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, přednáší zejména krajinnou ekologii a zpracování družicových dat. Spolupracuje též se zahraničními pracovišti, zejména s laboratoří LARSE na Oregon State University v USA, kde absolvoval i půlroční stáž.

Nahoru ↩