ne//řád online

Můžete se těšit... (díl dvacátý první)

Publikováno 13. listopadu 2021 8:30. Upraveno 12. listopadu 2021 19:50. Autor: Ondřej Kolár

Šimon Pánek

je zakladatelem a výkonným ředitelem neziskové organizace Člověk v tísni, která řeší humanitární problémy, krize a katastrofy po celém světě a, jak mnozí její členové vám potvrdí: "pomáhá lidem postavit se na vlastní nohy."

V roce 1989 se Šimon Pánek aktivně účastnil listopadových událostí, a to jako studentský vůdce, zastupitel studentů v Občanském fóru a organizátor několika protestů proti režimu. Po revoluci dále spolupracoval s prezidentem Václavem Havlem, který ho později vyznamenal řádem Za zásluhy III. stupně. V současné době pomáhá se svou organizací zejména ve válečných zónách na Blízkém východě a na Ukrajině, a oblastech závažně zasažených klimatickými změnami či chudobou, zejména v Africe, Tichomoří a jižní Asii.

Nahoru ↩