Doc. MUDr. Petra Tesařová CSc.

Doc. MUDr. Petra Tesařová CSc. je onkoložka specializující se na karcinom prsu a jeho léčbu zvláště u mladších žen. V současné době působí na 1. LF UK a VFN, kromě pacientů se ale věnuje i studentům svého oboru – vyučuje, publikuje odborná sdělení, přednáší na tuzemských i zahraničních kongresech. Velmi je však třeba ocenit i důraz, který klade na osvětu u laické části veřejnosti, jak v oblasti postupujích možností léčení rakoviny, tak i samotné prevence tohoto zrádného onemocnění.

Karcinom prsu - v nesprávnou dobu na nesprávném místě

Závažná nemoc, jakou je rakovina prsu, může výjimečně postihnout i velmi mladé ženy. Jakou má moderní medicína moc je uzdravit a kdy je naopak bezmocná? Jak můžeme nádorovým onemocněním předcházet a jak se jim bránit?