MUDr. Michael Stern, MBA

MUDr. Michael Stern, MBA je primářem na klinice anesteziologie a resuscitace v Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, zároveň je přednášejícím na 3. lékařské fakultě a autorem článků o simulacích.

Bezmoc v pomoci nemocným

Jak se mohou kliničtí lékaři dobře naučit léčbu komplikovaných zdravotních stavů pacientů, aniž by je vystavili nepřiměřenému riziku? Jak můžeme posoudit schopnosti lékařů i celých týmů, když každý pacient i lékař je jiný, stavů je mnoho a ještě více jejich kombinací? Podobné otázky vedly v posledních letech k rozvoji simulační medicíny. Inspirace pro vznik tohoto odvětví medicíny přišla z leteckého průmyslu, vojenství a kosmonautiky. Cílem simulací je rozvoj hlavně komunikačních dovedností jednotlivců i celého týmu. Jedinečná možnost bezpečné sebereflexe je příležitostí ke zlepšení dovedností a k vyvarování se situací bezmoci, kdy je nejefektivnější zákrok nejvíce potřeba. Při pomoci nemocným.