doc. Radek Chlup, Ph.D.

Radek Chlup (*1972) je přednášejícím na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK. Zaměřuje se především na řecké náboženství a antropologii náboženství obecně. Mimo jiné se zabývá také ženskými rituály ve starověkém Řecku.

Léčebné rituály

Léčebné rituály jsou běžné ve většině kultur, přičemž v řadě případů na pacienty prokazatelně fungují. Přednáška se s pomocí některých moderních antropologických teoriií pokusí ukázat, na čem se účinnost léčebných rituálů zakládá.