Jan Hísek

Jan Hísek (1965) je přední český malíř, grafik, kreslíř, ilustrátor. Studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1984-1990, ateliér knižní kultury a písma, profesor Milan Hegar a docent Jan Solpera.) Zabývá se především umělcovým zdrojem inspirace a díly umělců art brut.

Nemoc jako zdroj vnitřní inspirace

Jan Hísek bude nejdříve promítat své červenočerné obrazy z let 2013-2014, promluví o tom, jak se nemoc či její skrytá vnitřní dispozice objevuje v inspiraci k uměleckému dílu.Přejde k průběhu tvorby posledních šestnácti let, kde se může odrážet iniciace ze zdánlivé psychické nemoci a zařadí ji do souvislosti s mediumními kreslíři či tvůrci art brut,kteří opravdu psychickými potížemi trpí.Bude se věnovat i průběhu svého dětství a stvoření vlastního světa z důvodu jak uzavřenosti, tak častých nemocí. Bude se dotýkat se také minimalismu jako formy očištění a oproštění ve vizualitě umění, a to v rámci moci jako množství.