Jana Smiggels Kavková, M.A.

Jana Smiggels Kavková je ředitelka a lektorka neziskové organizace Fórum 50 %, které podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Vytudovala politologii v Nizoozemském Leidenu a prosazování ženských práv se věnuje přes 10 let. Mimo jiné jako předsedkyně České ženské lobby či členka poradních orgánů vlády. Je autorka a spoluautorka mnoha publikací (od knih po odborné časopisy).

Ne-moc žen v ČR a ve světě

Jaké je zastoupení žen v české politice? Proč jsme ještě nikdy neměli prezidentku, ani premiérku? Co dělá Fórum 50 % a co můžete udělat vy pro to, aby se zastoupení žen zvýšilo? Jaká je situace v Evropě a ve zbytku světa? A o čem vypovídá právě ukončená prezidentská kampaň v USA o postavení žen v politice a ve společnosti? Přijďte diskutovat a podělit se o své názory s Janou Smiggels Kavkovou, feministkou a ředitelkou Fóra 50 %.