Pplk. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D.

Pplk. doc. Ing. Jan Mazal, Ph.D. (narozen 1976) působí v současné době na Univerzitě obrany v Brně jako vedoucí vědecký pracovník odboru vojenského managementu a taktiky. Ten je zaměřen na problematiku vojenského zpravodajství a průzkumu, zpravodajských a informačních systémů a zavádění informačních modelů rozhodovacího procesu velitele na taktické úrovni.

Je autorem a spoluautorem více než 50 odborných publikací, výsledky prezentuje a uplatňuje i jako zástupce ČR v mezinárodních organizacích, na prezentačních akcích a workshopech NATO.

Docent Mazal je autorem řady mechanických a elektronickcých funkčních vzorků a aplikačního softwaru v oblastech, jako jsou: optimalizace taktických úloh, včetně optimálního manévru do postavení a stažení jednotky), vývoje algoritmicko-matematických modelů vybraných taktických činností a standardizace komunikačního rozhraní těchto modelů, umožňující jejich automatizaci a implementaci; modelování optimálního rozmístění taktických entit v (statické a manévrové) obraně; paralelizace algoritmů viditelnosti 3D polí na digitálním modelu území; konstrukce bezosádkových vozidel (robotika), řešení jejich řízení, implementace senzorických systémů, orientace v prostředí, či inovace řízení mechanických servomotorů a krokových motorů včetně kamerových manipulátorů.

Docent Mazal je představitel multioborového moderního přístupu k řešení vědeckých úloh, ve kterých těsně propojuje detailní znalosti teoretického řešení se schopností poznatky prakticky realizovat.

Vojenské operace budoucnosti a jejich sociálně-technologický rozměr

Ozbrojený zápas (konflikt), jako prostředek prosazování „mocenských“ zájmů provází člověka již od pravěku a historie válek tvoří v tomto ohledu klíčový segment v dějinách lidstva. Tento fakt se téměř jistě v dohledné budoucnosti nepodaří „zneplatnit“, neboť vychází z geneticky „naprogramované“ podstaty člověka a bude tedy nutné s ozbrojenými konflikty počítat i do budoucna. Jak budou vedeny války v budoucnosti, jakou technologií a v jakých „operačních doménách“, jakou roli v těchto konfliktech bude hrát umělá inteligence, co jsou to systémy C4ISTAR a podobně…?