Doc. Ing. arch. Václav Aulický

Václav Aulický je jeden z nejznámějších architektů v Praze. Z velké části to je díky jeho návrhu Žižkovské televizní věže, nejvyšší stavby v Praze. Vystudoval architekturu Fakultě stavební na ČVUT a od 70. let pracuje v projekční organizace SPOJPROJEKT PRAHA. Zabývá se především vysílači a budovami pro spojové technologie. Nyní vede například i ateliér na fakultě architektury na ČVUT.

„Brutalismus“ v architektuře, příklady u nás a jak tyto stavby „zachránit“ a uchovat pro příští generace

Tak jako v případě, že onemocníme, je jedním z podstatných momentů léčby náš psychický stav, respektive jakou máme či nemáme sílu a vůli s nemocí bojovat a svůj špatný zdravotní stav svým optimismem překonat, tak i v případě jedince i celé společnosti velmi záleží na odvaze a pozitivním přístupu při řešení a překonání ekonomických, politických i společenských krizí.

Žijeme v období svobody a nebývalé prosperity, jsme součástí společenství demokratických zemí Evropy. Neměli bychom problémy, kterými jsme přesto někdy vystavováni vidět příliš černě a hned reagovat emotivně a zejména pesimisticky na v podstatě běžné životní situace osobní i okolo nás.

V kontextu s tímto pohledem chci na mých konkrétních projektech a realizacích presentovat moje tvůrčí zaměření, ukázat stavby označované jako příklady „brutalismu“ a „high-tech“, včetně okolností jejich vzniku a současného stavu a včetně možností jejich další existence a využití a tedy ochrany a zachování.