Doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.

Doc. Mgr. Martina Pachmanová Ph. D. je historičkou umění, příležitostně se věnuje kurátorství, kritické muzeologii a teorii designu. Specializuje se na moderní a současné umění v kontextu genderu a feminismu. Aktuálně působí na pražské UPRUM na Katedře teorie a dějin umění. Jako hostující profesorka působila v roce 2012 na Brown University v Providence, USA. Je autorkou několika knih a monografických výstavních katalogů. Za Zrození umělkyně z pěny limonády: Genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění (2013) získala Cenu F. X. Šaldy.

Obrazy bezmocných nemocných v moderní kultuře a společnosti

Na produkci a distribuci kulturních, společenských i politických norem se zvláště v moderní době výrazně podílely vizuální obrazy – ať z oblasti výtvarného umění nebo obrazy tištěné a reprodukované (fotografie, film, reklama apod.). Přednáška se zaměří na vybrané příklady z dějin moderního umění a vizuální kultury (19. a 20. století), na nichž lze dokumentovat to, jakou roli hrály různé druhy zobrazení nemocného těla či nemocné duše jednak pro disciplinaci společnosti (totalitarismus) a jednak pro kritiku a podkopávání zavedeného společenského a ideologického řádu.