Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc

Jan Palouš (*1949) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 1973 získal titul RNDr. Od roku 1972 pracuje v Astronomickém ustavu AV ČR. V roce 1993 obhájil doktorskou disertační práci a v roce 2001 byl jmenovám profesorem astronomie a astrofyziky na Univerzitě Karlově. Pravidelně přednáší na MFF UK, v letech 1993 – 1996 působil v Akademické radě AV ČR, v letech 1996 – 2004 byl ředitelem Astronomického ústavu AV ČR. Od roku 2004 je vedoucím oddělení Galaxií a planetárních soustav. Jan Palouš se zabývá astronomií a astrofyzikou, jeho specializací je vývoj galaxií a vznik hvězd. Je uznávaným odborníkem v problematice týkající se struktury mezihvězdné hmoty, expandujících obálek a podmínek, za kterých vznikají hvězdy. Jeho práce se dotýkají kinematiky hvězd, dynamiky galaxií a fyziky mezihvězdné hmoty. V posledním desetiletí se věnuje především vývoji galaxií pod vlivem vzájemného slapového působení a také vlivu mezigalaktického prostředí na uspořádání mezihvězdné hmoty. V roce 2015 obdržel Jan Palouš cenu Františka Nušla za výzkum v oblasti tvorby galaxií.

Planety, hvězdy a galaxie mezi dobou temna a budoucnosti

Dobu temna ukončily první hvězdy, které atomovými reakcemi ve svých jádrech vyprodukovaly těžší atomy nutné pro tvorbu mezihvězdného prachu. Hmotné první hvězdy žijí krátce, jimi vyzářené fotony znovu ionizují hmotu mezi hvězdami, kde vznikají hvězdy dalších generací obsahující prvky z atomových reakcích ve hvězdách generací přechozích a v jejichž okolí se slepováním mezihvězdného prachu tvoří planety.