Mgr. Jan Kozák, Ph.D.

Mgr. Jan Kozák, Ph.D. je absolventem Gymnázia Jana Keplera. Vystudoval religionistiku a latinu na FF UK, kde v současnosti přednáší na Ústavu filosofie a religionistiky. Specializuje se na náboženství předkřesťanské Skandinávie. Překládá ze staroseverštiny (Sága o Hervaře), latiny (Eddica Minora), z angličtiny (Tolkienovy eposy Legenda o Sigurdovi o Gudrún, Artušův pád) a je autorem řady odborných článků. Kromě toho vyučuje šerm a věnuje se kaligrafii.

Překládání Tolkienových eposů do češtiny

Přednáška překladatele Tolkienových eposů, která posluchačům představí tuto teprve nedávno vydanou dvojici děl a zasadí ji na jedné straně do kontextu staroseverské a artušovské literární tradice a na druhé straně poukáže na styčné body s Tolkienovým světem Středozemě. Důležitým důrazem bude ale problematika přebásnění jako taková – posluchači se dozví, jak vypadá starogermánský veršový rozměr, který Tolkien používá, a jaká úskalí je třeba překonat, když ho adaptujeme pro češtinu.