Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. (*1975) je český historik, pedagog a v současné době také pracovník Ústavu pro výzkum totalitních režimů. Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, po jejímž absolvování krátký čas působil v Národním památkovém ústavu. Má bohaté zkušenosti s výukou na střední škole, mezi jeho minulá působiště patří např. Klasické gymnázium Modřany či Gymnázium Jana Keplera. Jeho zaměřením jsou především metodika výuky moderních dějin a zkoumání filmových podob totalitních režimů. Svou prací přispívá k inovaci a objektivizaci středoškolské výuky historie. Je autorem mnoha didaktických materiálů, zabývajících se mj. i zařazením filmové tvorby do výuky historie.

Mocní a ne-mocní ve světě Jaroslava Dietla

Normalizační seriály představovaly velice komplexní normu toho, jaký by svět měl být a jak by měl být prožíván. Podíváme se spolu na způsob, jak v nich jsou konstruováni nejen představitelé moci, ale především ti, kdo ji nemají a v jakých souvislostech je bez-moc inscenovaná. Kdo je oponentem moci a je bezmocnost ne-moc?