Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková

Klára Šimáčková Laurenčíková je českou aktivistkou a političkou. Vystudovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Působila na ministerstvu školství nejprve jako ředitelka Odboru pro rovné příležitosti ve vzdělávání, následně jako náměstkyně ministra školství. Je spoluzakladatelkou České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání – platformy, která spojuje odborníky na tuto problematiku z řad zástupců univerzit, nevládních organizací, škol a školských zařízení. Celý svůj profesní život se věnuje agendě inkluze ve vzdělávání a otázkám podpory a ochrany ohrožených dětí.

Mgr. Michaela Antalíková

Michaela Antalíková vystudovala sociální pedagogiku a teologii. Učila na 1. i 2. stupni běžné státní základní školy, soukromé ZŠ Klíček, ale také na ZŠ s Montessori programem. V její třídě vždy byly začleněny děti se znevýhodněním, ať zdravotním, mentálním nebo sociálním. Je lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Řadu let se věnuje práci s dětmi s postižením a lektoruje semináře pro pedagogy, asistenty pedagoga, rodiče a sociální pracovníky. Zajímá se o praktické využití nástrojů Plánování zaměřeného na člověka ve škole. Pro Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. pracuje ve Středisku podpory inkluze jako metodička a lektorka.

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Prof.Stanislav Štech je mezinárodně uznávaným odborníkem na pedagogickou psychologii. Pedagogické činnosti se věnuje od roku 1983, kdy začal vyučovat na katedře psychologie Pedagogické fakulty UK. V letech 2003-2015 působil jako prorektor Univerzity Karlovy. V současné době působí jako náměstek ministryně školství, zodpovědný mj. i za inkluzivní vzdělávání. Byl řešitelem a garantem několika projektů s tématikou školní psychologie v ČR i ve Francii. Je také autorem tří monografií a desítek článků v odborných časopisech.

Debata: Inkluze v českém vzdělávání

V září tohoto roku vstoupila v platnost inkluzivní novela školského zákona, cílící na začlenování dětí se speciálními potřebami do běžných základních škol. Proč se vůbec ministerstvo školství rozhodlo učinit takovou reformu? Ovlivní podobu českého vzdělávání? Jaké to vůbec je učit v inkuzivní třídě a dá se to, jak na inkluzi česká společnost nahlíží, nějak změnit? Tyto a mnohé další otázky zodpoví spoluzakladatelka České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání Klára Šimáčková Laurenčíková, lektorka a metodička Střediska podpory inkluze Michaela Antalíková a odborník na pedogogickou psychologii Prof. Stanislav Štech.