Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.

Yasar Abu Ghosh je sociální antropolog, vyučuje na Univerzitě Karlově a na NYU Prague. Hostoval na univerzitách v Mnichově, Budapešti a Paříži. Dlouhodobě se zabývá etnografií marginálních skupin Romů, strategiemi přežití a rezistencí. V roce 2016 pobýval v rámci Fulbrightova programu na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Moc bezmocných

Sociální vědy často spojují marginalitu s vyloučením, s nějakou podobou nedostatečnosti, slabosti nebo odříznutí od toho, co je klíčové a určující pro chod a vlastní nazírání společnosti. Přednáška ukáže, jak je ve skutečnosti okraj (marginalita) důležitým znakem pro sebepojetí mainstreamu a jak se tím marginální skupiny často stávají centrálními pro pojetí a uplatňování moci ve společnosti.