Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.

Ludmila Čírtková je forenzní psycholožkou, soudní znalkyní a pracuje v Bílém kruhu bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů. Po absolvování Gymnázia Jana Keplera úspěšně vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK a momentálně je vedoucím katedry společenských věd a proděkankou Fakulty bezpečnostního managementu pro vědu a výzkum na Policejní akademii ČR v Praze. O své práci vydala několik publikací, ve kterých své čtenáře seznamuje s psychologickým pozadím různých typů zločinného chování i s aktuálními poznatky o psychologii pachatelů a obětí trestných činů.

Je zlo nemoc?

Přednáška se bude věnovat mýtům, které se často tradují ohledně pachatelů násilných trestných činů. Jedním z nejznámějších je například ten, že pachatel musí nutně trpět duševní nemocí. Je to pravda? Nebo se jím může stát kdokoliv z nás? Na tuto otázku a mnoho dalších vám odpoví Ludmila Čírtková, která platí za jednu z nejpovolanějších v tomto oboru. Nebo ji stále může ještě něco překvapit?