PhDr. Evžen Gál, Ph.D., Mgr. Edit Szénássy, PhDr. Attila Pató, Ph.D.

Evžen Gál vyučuje na Filozofické fakultě UK současnou maďarskou literaturu a maďarskou literaturu 20. století. Od roku 2001 je členem výkonného výboru Mezinárodní společnosti pro maďarskou filologii (IAHS). V letech 2003–2009 působil jako ředitel Českého centra v Budapešti. Byl též šéfredaktorem maďarského kulturně-společenského časopisu Prágai Tükör (Pražské zrcadlo), který vydává Svaz Maďarů žijících v českých zemích.

Antropoložka Edit Szénássy je maďarské národnosti, narodila se na Slovensku, část své akademické dráhy spojila s českým prostředím. V současné době je doktorandkou na katedře etnologie FF UK v Praze, věnuje medicínské antropologii.

Attila Pató je publicista a překladatel původem z Maďarska, v současnosti přednáší mimo jiné také na Univerzitě Karlově.

Debata: kulturně-politická situace v Maďarsku

Vyhrocená politická situace, jako je ta v současném Maďarsku, se jistě musí projevit i v literární a kulturní sféře. Přijdťe s námi rozplétat, jak spolu tyto oblasti souvisí. Pokusíme se poskytnout náhled na tamní dění v širších souvislostech.