Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Zabývá se kulturními dějinami, především dějinami lékařství. Od roku 2001 pracuje v Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK a od roku 2013 je jeho přednostou. Odborně se zabýval celou škálou rozličných témat, od dějin České psychiatrické společnosti, přes historii jezuitského a dominikánského řádu, po dějiny moru a morových epidemií. V současnosti se zaměřuje na výzkum výživy v raném novověku a příchod čaje, kávy a čokolády do Evropy.

Umírání v čase černé smrti

Přednáška těží z řady dosud nepublikovaných středověkých a raně novověkých pramenů a popisuje širší souvislosti fenoménu, který se v minulosti označoval slovem „mor“. Cílem je nejprve naznačit, kdy se lidská společnost začala s mory potýkat poprvé a kdy se o nich začalo mluvit z hlediska paleopatologického, lingvistického a historického.