PaedDr. Martina Richterová Těmínová

Po studiu Pedagogické fakulty v Praze absolvovala PaedDr. Martina Richterová Těmínová řadu psychoterapeutických výcviků. V roce 1990 spoluzaložila neziskovou organizaci SANANIM z. ú., která poskytuje pomoc osobám ohroženým drogovou závislostí díky službám cílícím na prevenci, péči, léčbu a resocializaci klientů. Jelikož SANANIM byl první protidrogovou organizací vzniklou po pádu předešlého režimu, většina jeho zařízení sloužila jako modelová pro vznik obdobných. Dnes SANANIM spravuje terapeutické komunity pro drogově závislé, které se například, jako jediné v Čr, specializují na léčbu mladistvých či matek s dětmi. Martina Richterová Těmínová se snaží neustále zvyšovat veřejné povědomí o závislosti a proto například spolupracovala s režisérkou Helenou Třeštíkovou na filmu Katka.

Závislost = nemoc, bezmoc, né moc

V přednášce se nám Martina Richterová Těmínová pokusí přiblížit téma závislosti skrze kazuistiku její dlouhodobé klientky. Rozborem jejího případu nám představí možná pojetí závislosti a téma moci a bezmoci vstříc návyku zmapuje nejen v rámci vývoje závislosti, ale i použitých léčebných intervencí a možnostech uzdravování. Společně se zamyslíme, zda úplná abstinence je znamením moci a kontroly, či naopak strachu, selhání a bezmoci. Je závislý pouhá oběť násilí páchaného společností, nebo nezodpovědný člověk se sebedestruktivními sklony překračující hranici vlastní svobody?