doc. RNDr. Jan Konvalinka, Csc.

Docent Jan Konvalinka je prorektor pro vědeckou činnost UK. Zabývá se úlohou proteas v regulaci biologických procesů a studiem medicínsky zajímavých enzymů. Soustředí se především na výzkum proteinů viru HIV, zejména virové proteázy, která je zodpovědná za dozrávání a šíření viru, a dále na výzkum neuropeptidas a nádorových antigenů prostaty. Nyní působí na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, konkrétně jako vedoucí oddělení proteas lidských patogenů.

Viry pro 21. století

Tato přednáška se bude týkat vývoje virů a jejich významu především z hlediska humánní medicíny. Na několika příkladech chorob (neštovice, dětská obrna, ale i AIDS a ebola) si ukážeme, jak se dá s těmito infekčními mikroorganismy bojovat. Dále se budeme věnovat použití virů jako biologických zbraní a jejich zneužití teroristy. Na konec přednášky se zamyslíme nad významem virů v současnosti i budoucnosti a o možnostech ochrany před virovými nákazami a o využití virů ve prospěch člověka.