Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D.

Sylva Fischerová (*1963) zpočátku studovala filosofii na FFUK a fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK, nakonec ale vystudovala klasickou filologii na FFUK, kde také již 24. rokem působí. Přednáší v Ústavu řeckých a latinských studií, věnuje se především řeckým lékařským spisům, řecké historiografii, presokratovské filozofii, epickému básnictví archaické doby (Homér, Hésiodos) a antickému románu. Mimo přednášení se věnuje také publikování – jak odbornému, tak uměleckému (a to jak básním, tak próze). Některé její odborné knihy se věnují právě Hippokratově přísaze.

Hippokratova přísaha od antiky po dnešek

Hippokratova Přísaha je jedním z nejvlivnějších a zároveň nejmysterióznějších textů starověku. Cílem přednášky je představit současné názory na její původ a charakter (zejména na řadu zákazů uvedených v textu Přísahy, včetně euthanasie), dále na osobu jejího autora i na to, co víme o užívání Přísahy ve starověku, středověku i dobách pozdějších.