Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

Jan Zrzavý (*1964) vystudoval PřF UK. Od počátku 90. let přednáší na PřF JU evoluční biologii a zoologii. Zabývá se fylogenezí živočichů, evoluční antropologií. Je autorem knih **Jak se dělá evoluce, Proč se lidé zabíjejí a Fylogeneze živočišné říše.

Proč jsme vlastně nemocní?

Zdraví žijí déle a mají víc potomků než nemocní – jak to, že nemoci během evoluce nezmizely? Na čem závisí riziko, že dostaneme rakovinu? A existují vůbec civilizační choroby?