Lucie Česálková

Lucie Česálková je filmová teoretička a kritička. Působí jako odborná asistentka na Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU v Brně. Je redaktorkou časopisů Iluminace a Cinepur, v minulosti byla členkou redakce Literárních novin a spolupracovnice nakladatelství Prostor a Didaktis.

Občerstvení mimo plán / Filmová protialkoholní osvěta v 50. letech 

V období těsně po druhé světové válce vznikla v Československu série osvětových filmů o alkoholu a jeho vlivu na lidský organismus. Tyto snímky vznikaly na zakázku tehdejšího ministerstva zdravotnictví, explicitně spojovaly konzumaci alkoholu s deviantním chováním a především ji chápaly jako předpoklad pracovní indispozice, neschopnosti podílet se na kolektivním budování. Jako takové spolu s dalšími propagačními materiály, jež byly součástí kampaně, odhalují politický rozměr nemoci v tomto období a to, že jedním z rysů ideálu správného občana v očích politických elit bylo dokonalé tělesné a duševní zdraví.