Barbara Herz

Barbara Herz (1983) vystudovala komparatistiku a divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a režii na divadelní fakultě JAMU. Je zakladatelkou avantgardního divadelního souboru Dok.trin, se kterým slaví úspěchy nejen na české divadelní scéně. Mezi její počiny patří např. Ofélie (Já nelkám) nebo Kouzelný vrch od Thomase Manna.

Dokumentární divadlo: jedna z reakcí na nemoci současnosti

Dokumentární divadlo je osobitým a velmi rozmanitým žánrem, který namísto interpretací dramatických textů vstupuje do sféry autenticity a přivádí na jeviště různé formy a projevy mimoumělecké skutečnosti. Můžeme se tak setkávat s příběhy reálných lidí, kteří v mnoha případech na scéně též sami vystupují a bezprostředně zprostředkovávají vlastní zkušenost s fenomény naší doby, ať už se jedná o problematiku nemoci, stáří, specifických sociálních skupin, stejně jako konkrétní zkušenosti náboženských minorit, imigrace, gendrových rolí etc. Součástí přednášky bude i prezentace vlastního projektu Neklid (divadelní reportáž) tvůrčí platformy DOK.TRIN, který se přímo zabývá problematikou nemoci a řádu a vychází z osobního výzkumu v bohnické psychiatrické léčebně.