prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., dr. h. c.

Profesor Rudolf Zahradník vystudoval VŠCHT. Je považován za jednoho ze zakladatelů studia kvantové chemie v České republice. Během svého života získal řadu ocenění, mimo jiné i medaili Za zásluhy I. stupně, kterou převzal v roce 1998. Mezi lety 1993 a 2001 byl předsedou Akademie věd.

K čemu slouží vědy: Vědy humanitní a vědy přírodní

Proč je napjatý vztah věd humanitních a přírodních „nemocí“? Ti, kdo pracují v oblasti humanitních věd, mají mít základní představu o vědách přírodních, a to platí i naopak. Technický stav společnosti je dán úrovní věd přírodních, náležitá úroveň věd humanitních zase podmiňuje úroveň kulturní.