Mgr. Peter Ondáč

Mgr. Peter Ondáč vystudoval fyziku na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V současné době zde pokračuje v doktorantském studiu v Oddělení termického plazmatu.

Významné objevy kvantové fyziky

Fyzika zkoumá jen svět, který vnímame našemi pěti smysly, a v kterém se naše mysl dokáže orientovat. Samotná fyzika však ukazuje na jiný svět, než který vnímáme. Jádrem přednášky bude připomenutí několika známých objevů kvantové fyziky, jejím cílem pak u každého z nich poukázat na širší interpretaci, která se objevuje i ve spirituálním učení lidí jako např. Lao-'c, Buddha nebo jiných.