Vítek Ježek

Vítek Ježek je absolventem Gymnázia Jana Keplera. Veřejný prostor mu není lhostejný a angažuje se v jeho zvelebování. Je zakladatelem bikesharingu Rekola, patří do organizace Děsír. Svým aktivismem se snaží přesvědčit veřejnost, že ve veřejném prostoru je místo pro nás všechny.

Nemoc veřejného prostoru

Veřejný prostor je u nás často vnímán jako nutné zlo. Používáme ho, jen když musíme: při přepravě z bodu A (škola), do bodu B (práce). Vítek Ježek si myslí, že prostor „nás všech“ má na víc. Že je to prostor, kde se dá něco nového zažít, dozvědět se; někoho potkat nebo jen příjemně strávit čas. Na to se snaží upozorňovat kolemjdoucí skrz různé akce – recese či městské hry, které pořádá pravidelně pod hlavičkou Děsíru (Děti sídlištní recese).

V roce 2013 založil růžový bikesharing Rekola. Prvotní nápad – dostat stará kola do ulic pro kamarády – se postupně rozšířil do poskytování služby pro veřejnost. Rekola nyní najdeme v 6 městech; a jen letos mají přes 90 000 výpůjček. V příštím roce by mělo být na 800 růžových bicyklů a služba by měla být kvalitou srovnatelná se západními systémy. Jen za mnohonásobně menší náklady pro město. Z prvotního punkového nápadu – tak trošku „na truc“ – se stává startup s ambicemi škálovat za hranice.

V přednášce se zaměříme na obě části – na akcích Děsíru si ukážeme, jak jednoduše se dá změnit vnímání prostředí i „co je normální“. Na Rekolech si nejen ukážeme souvislosti s veřejným prostorem; ale řekneme si, jak jednoduché je rozjet jakékoliv vlastní podnikání. Že zde jsou postupy a metodiky, které zmenší riziko neúspěchu a nutné zdroje. A že to chce jen energii a touhu zkoušet věci. Jinak.