Jan Wirth

Jan Wirth je lektorem znakového jazyka a přednáší na základních a středních školách v Praze o životě a kultuře neslyšících. Sám pochází z neslyšící rodiny. Vystudoval gymnázium pro neslyšící a nedoslýchavé v Praze. Vystudoval na FF UK obor ČNES (Čeština v komunikaci neslyšících). Je to muž, který se nestydí ve společnosti, dokáže bez problémů navázat kontakty i komunikovat.

Je neschopnost slyšet nemoc?

Jan Wirth se ve svém dvouhodinovém bloku bude věnovat kultuře neslyšících a jejich komunikaci pomocí znakového jazyka. Svou přednášku pojme částečně i jako workshop, posluchači se naučí několik základních znaků jazyka neslyšících. Nebojte se, že byste si s Janem nerozuměli: bude sice přednášet v českém znakovém jazyce, ale samozřejmě bude přednáška simultárně tlumočena do mluveného jazyka. Během své přednášky odpoví na několik základních otázek týkajících se života sluchově postižených.