doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc

Doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc. přednáší a učí (v laboratořích) lékařskou mikrobiologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V této oblasti je autorem mnoha článků, je autorem i překladatelem významných mikrobiologických knih, aktivně se věnuje popularizaci lékařské mikrobiologie (např. televizní vystoupení v pořadu „Zázraky přírody“).

Člověk a bakterie: mikrosvět v nás a kolem nás

Víte, že ve svém těle hostíte společenství nebezpečných zabijáků, kteří jsou ale pro váš život nezbytní? Že jejich počet mnohonásobně převyšuje počet vašich vlastních buněk? Že jejich struktura a chování jsou nám cizí, přesto nás ale ovlivňují více, než si běžně myslíme? Tato a další překvapivá a neočekávaná odhalení platí pro bakterie a další příslušníky mikrosvěta, kteří nás stále obklopují a ovlivňují, se kterými jsme se museli naučit žít, kteří nám prospívají, ale mohou vyvolat i těžká a smrtelná onemocnění. Více se dozvíte v přednášce o základních rozdílech ve způsobech života bakterií a vyšších organismů včetně člověka, o způsobech jejich společného soužití, o okolnostech vedoucích k onemocnění jako poruše tohoto soužití, jakož i něco o historii a perspektivách infekčních nemocí.